CO NAJDETE V MÝCH OBRAZECH…

Miluji svůj život, je nádherný, barevný, něžný i tvrdý…být užitečná ostatním, zanechat nějaké hodnoty a probudit v ostatních pocit uvědomění si jedinečnosti každého z nás, mít se rád a milovat život takový jaký je…

STROMY

Podobáme se stromům, rosteme do výšky, zároveň do hloubky a je jen na nás jestli budeme mít pevnější a hlubší kořeny či korunu narostlou co nejblíže NEBI…. důležité ale je znát sílu a pevnost kmenu.

ANDĚLÉ

Jsou něžným symbolem nekonečné lásky a víry…nepředstavitelné síly a náklonnosti…touží být jako my milují nás, naši duši, ochraňují a doprovázejí…my toužíme být jako oni milovat a být milováni…nekonečně něžnou láskou bez zábran…při pohledu na ně se propadám někam hluboko, cítím lehkost a pocit bezpečí…létám, mám na okamžik jejich křídla

MĚSÍC-KRUH

Síla kruhu, nekonečnosti a dokonalosti spojení….hloubka, pochod myšlenek a hledání. Energie obrovská síla…ve spojitosti s kruhem vidím vždy natažené dlaně, mám pocit chtění dotknout se i když to nejde, vzhlížím ke kruhu právě jako k měsíci…fascinující a tak daleko…nelze se dotknout, lze jen přihlížet, pohledem přitahuji tu nádheru k mým nataženým dlaním…. Při pohledu na něj má prosba být tam nahoře, jen na malý okamžik….

KŘÍŽ-ČTVEREC

Je pro mě symbolem pevného základu ( rodina ), stability prosperity ( abychom rostli )….kříž je symbolem víry (abychom věřili ), nejen křesťanství, ale víry každého z nás, každý z nás věříme v „něco“ svého v něco co nás v životě pohání dál, kupředu a dává nám tak sílu….možná je i symbolem snů …která se opravdu plní, když si je moc přejeme, vzhlížíme k němu s přáním..…která se vyplní….v mých očích by kříž měl viset v každé domácnosti, vždyť naše rodina, naši blízcí jsou tím nejdůležitějším v našem životě, prosíme a přejeme si, aby naše rodiny tvořily ten krásný pevný svazek, krásný kruh podobající se čtverci, chceme sílu stability…kříž je symbolem, vírou v to, že náš život má smysl…to že jsme důležití a jedineční pro naše blízké…

Mé srdce je otevřené každému z Vás….. jestli mohu „nějak“ pomoci, ať obrazem, slovem či přítomností….naplníte můj život…pocit být užitečný a umět pomoci….ničeho jiného si v mém životě nežádám, o nic jiného neprosím.

Děkuji každému kdo mne pochopil, mne, mou duši….

 

Galerii mých obrazů najdete zde, novější obrazy také v aktualitách