Pro mé klienty níže popisuji význam jednotlivých karet a zde uvádím i možnost jednoduchého výkladu zakoupených karet.

 

0 – BLÁZEN

Tato karta má dvě polohy – moudrost a šaška. Přináší  člověku i štěstí  v jeho počínání, kdy může zvrátit události správným směrem. Možná, ale jednáme příliš bezstarostně a podceňujeme význam situace. Je vyjádřena symbolem motýla, jako přelétavost, bezstarostnost, hravost. Možná se ocitáme v takové životní pozici, kde se cítíme pohodlně a jsme osvobozeni od  světských starostí. Je to ale moudré? Vidíme události  ve skutečném světle, nebo vidíme, co vidět chceme? Nebereme v potaz stupeň vážnosti, kterou životní okolnosti vyžadují.  

Ve spojení s kartou VISEC – „z bláta do louže“.

 

Význam karty:

Cesta do neznáma za účelem získání darů Ducha pro druhé. Připravenost podstoupit další testy a zkoušky na Cestě. Bezstarostnost, ztřeštěnost, zvědavost, otevřenost.

 

 

1 – MÁG

Pentagram je ochranný prvek. Máme moc a vliv na to, co se v našem životě odehrává a na okolnosti ve svém životě.  Osud je železná tyč, kterou nezlomíme, ale ohnout ji můžeme. Jsme schopni dosáhnout toho co nosíme v hlavě, pomocí sebedůvěry, síly vůle a inteligence. Můžeme ovlivňovat druhé a to diplomatickým chováním a silou myšlenek.

Vytrvalost,  silná vůle a trpělivost, rozum.

 

Význam karty:

Magie, jsme schopni přivolat ducha s použitím svých vlastních emocí a myšlenek, aby mohl materializovat a tvořit.

 

 

2 – VELEKNĚŽNA

Je karta pochopení a moudrosti. Známe pravou cestu, po které se máme vydat, dokonce dokážeme radit druhým, pokud jde o směřování. Karta je znázorněna lilií, jako symbol vysoké duchovnosti a bohatého vnitřního života. Velekněžna je kartou ochrannou.

Značí ženskost, emoce a pocity jsou v této situaci obzvláště silné. Duchovní život nadřazen materiálnímu životu.

 

Význam karty:

Emoce, moudrost, pochopení, city.

 

 

3 – CÍSAŘOVNA

Symbol  císařské koruny je symbolem moci a osobnosti.  Karta hovoří o člověku, který je obdařen schopností naslouchat a chápat.  Císařovna je pevně nohama na zemi, nechybí hojnost finančních zdrojů, ani citová podpora – v současné situaci.  

Tak jako  Velekněžna  je symbolem duchovního života a mlčící ženy, tak Císařovna je symbolem ženy, matky, partnerky, která vede a vládne, jedná je přímá, stabilní, bystrá, správně a zdravě sebevědomá, nekompromisní, otevřená, vůdčí osobnost

 

Význam karty:

Vznešenost, sebedůvěra,hojnost, plodnost, růst.

 

 

4 – CÍSAŘ

Je znázorněn korunou  jako symbol bojovného muže, je akční ve všech směrech. Musí bránit a spoléhat na vlastní sílu a autoritu. Je třeba snoubit a vyjádřit sílu a lásku. Takový čin je inteligentní a rozumný.Rozum a řešení problémů je při vytažení této karty na prvním místě. Pozor na povýšenost, ne intriky, ne pomluvy. Jít do akce jako voják do boje, čestně a odhodlaně.  Nelenoší, ale jedná. Pozor na citový chlad a nepřizpůsobivost.  

Karta Císař spolu s kartou Hvězda nebo kartou Svět značí podnikání.

 

Význam karty:

Autorita, individualita, systém, vůle, odpovědnost, pořádek, vytrvalost.

 

 

5 – VELEKNĚZ

Tato karta je znázorněna lilií jako symbolem duchovnosti.  Velekněz reprezentuje Boží zákon. Je duchovní, ale navíc představuje vesmírnou energii a je duchovním rádcem. Nabádá nás k čistotě ducha, neintrikovat. Velekněz nepožehná každému, ale jenom tomu, kdo si to zaslouží. Nemá pro každého pochopení jako Velekněžka. Jenom pro ty dobré.

Musíme si uvědomit co je dobře a co špatně musíme umět rozeznat dobro a zlo, oddělit podstatné od nepodstatného. Musíme si stanovit  žebříček hodnot. Ochranná karta.

 

Význam karty:

Poznání, zjevená moudrost, duchovní rozcestí, intuice, zvěstovatel, učitel náboženských hodnot.

 

 

6 – ZAMILOVANÍ

Říká nám, že jsme přitahováni někým nebo něčím, co má jisté osobní a duchovní vlastnosti. Tato karta se též dá nazvat Rozhodnutí. Symbolizuje lásku a pěkný vztah, proto je znázorněna dvěma srdci, která vzájemně prolínají. Pozor však, budeme muset udělat nějaké důležité rozhodnutí bez velkého váhání a bez kompromisu. Proto je vždy důležité k této kartě táhnout další kartu či karty a zkoumat je, neboť zpřesní danou situaci.  

 

Význam karty:

Jednota protikladů, komunikace, harmonie, společné úsilí, rozhodnutí učiněné z lásky.

 

 

7 – VŮZ

Vůz představuje používání vnitřní vůle a inteligence k dosažení osobních cílů. Základním významem je příchod velkých životních změn a příležitostí. Vůz  jede , tudíž toto není v žádném případě karta statická. Vždy, ale znamená cestu vpřed, neboť vůz je i vozem bojovým. Je třeba dávat pozor na přecenění vlastních sil, na konflikty a extrémy. Ani přílišné přehánění sebevědomí není dobré. Značí i obnovu partnerství, lásky.

Přináší pozitivní změny jako karta Kolo štěstí.

Ve spojení s kartou Svět symbolicky značí, že celý svět nám bude ležet u nohou.

 

Význam karty:

Vzestup, vše se splní, vzepětí sil, vlastní cesta.

 

 

8 – SÍLA

Síla představuje správné využití osobní moci k překonání překážek. Síla je znázorněna astrologickým glyfem Lva, s hřívou tvořenou slunečními paprsky. Je neobyčejně odvážný, dokáže čelit jakýmkoli překážkám, které mu momentálně stojí v cestě. Toto přesně odpovídá významu této karty. Lví síla a energie Slunce. Karta přináší dobré zdraví, životní energii, odvahu, tvořivost,  využití skrytých rezerv v nás. Neporazitelnost. Uvědomit si svou sílu a správným směrem ji napřít. Ve vztahu může znamenat výbušnost, italské manželství, vášeň.

 

Význam karty:

Síla vlastní vůle,  sexuální energie, tvořivost, podnikavost

 

 

9 – POUSTEVNÍK

Symbol svíčky na kartě naznačuje hledání ve tmě. Tato karta nás přinutí zastavit se a uklidnit se, ponořit se do sebe, pochopit a nalézt vlastní já, ujasnit si životní priority. Jde o hledání životního cíle, životního naplnění, v klidu, o samotě. Zastavit se, zklidnit se, meditovat a přemýšlet. Výsledkem je vnitřní vyváženost, síla, rozum. Je potřeba se vymanit z rutiny.

 

Význam karty:

Hledání dalšího duchovního cíle v životě. Vědomí, dychtění po moudrosti, zachování nezávislosti, vnitřní zastavení, klid.

 

 

10 – KOLO ŠTĚSTÍ

Kolo štěstí je naznačeno kolem štěstí se samými srdíčky, neboť přináší pozitivní změny jako karta Vůz. Odráží neočekávaný vývoj událostí. Jedno ze srdíček je černé,  je třeba si uvědomit, že kolo se netočí se nebude točit pořád a jednou se musí zastavit a pokud jsme nevyužili nabídnuté příležitosti či daru života, nesmíme si stěžovat. Promarnili jsme šanci vlastní vinou. Každý je strůjcem svého osudu.

Je to vyloženě karta osudových proměn, životních křižovatek. Nepromarnit důležité životní kroky, které vedou ke spokojenému životu. Karty ležící vedle této karty nám řeknou jakým způsobem a správným směrem vykročit. Ve spojení s kartou Zamilovaní nebo Smrt jsme upozorněni na nutnost rychlého a zásadního rozhodnutí.

 

Význam karty:

Kolo osudu, štěstí, příležitosti.

 

 

11 – SPRAVEDLNOST

Dostane se nám co si zasloužíme. „Sklidíme, co jsme si zasesli“. Karta Spravedlnost je kartou vyrovnanosti, spravedlnosti. Proto je znázorněna monádou. Značí právo, řád, pořádek v našem životě a chování. Slušnost, poctivost, zodpovědnost, morálka a sebekontrola. Harmonií odstranit nepokoj a zmatek v naší mysli. Neodsuzovat druhé. U této karty je třeba si uvědomit, že člověk nemusí používat rozum. Zamést si před svým vlastním prahem. V kombinaci s kartou Soud zasáhne do našeho života vyšší síla.

 

Význam karty:  

Spravedlnost, rovnováha, harmonie, teorie Karmy, akce a reakce, zákon příčiny a následků, poctivost.

 

 

12 – VISELEC

Tato karta nám říká, že bychom měli být ochotni ztratit něco méně podstatného, abychom byli schopni naplnit vyšší cíl. Ať je v sázce cokoli, pro dosažení vysněného cíle je zapotřebí nějaké oběti. Značí, že jsme uvízli a visíme hlavou dolů, neboť je vše naruby a my jsme ochrnutí a strnulí, neschopni akce. Vázne všechno – duchovno, láska, vztahy. Po určité době dostaneme naději a šanci se nadechnout, změnit životní styl. Pakliže toto neučiníme  budeme viset dlouho. Nic nesmíme lámat přes koleno, ale zároveň si nesmíme na tuto polohu z pohodlnosti zvyknout a nic v budoucnu nedělat.

 

Význam karty.

Obrat, oběť a osvícení, hluboké poznání.

 

 

13 – SMRT

Je zobrazena křížem. Symbolizuje konec něčeho co pro nás ztratilo význam a my jsme nad tím udělali křížek. Je to karta prudkých změn. Obava, že se jedná pouze o fyzickou smrt není na místě, ale může naznačit i určité nebezpečí, případně nemoc, či úraz. Hlavně  ale  symbolizuje konec, aby mohl nastat začátek něčeho nového. Novou cestu životem. Vždy  je to ale cesta ze tmy do světla, ne opačně. Je to vysvobození z falešného vztahu, stresového zaměstnání, apod…

 

Význam karty:

Transformace skrze ukončení a znovuzrození, „zemři a povstaň“.

 

 

14 – MÍRNOST

Tato karta je též nazývaná  Harmonie. Je velice podobná kartě Spravedlnost. Na rozdíl od karty Spravedlnost je zde dosaženo naplnění úkolu méně přes rozum, více přes srdce. Heslem této karty je: Nic nepřehánět, udržovat vnitřní harmonii a vyváženost, rovnováha citu a rozumu. Nic neřešit násilím, naopak hlavně citem. Necitlivým přístupem si osud obrátíme proti sobě.

 

Význam karty.

Sebekontrola, trpělivost, disciplína, pracuje Božský záměr, skromnost.

 

 

15 – ĎÁBEL

Božská energie leží ladem a současná situace přinese škodu a destrukci. Tato karta je velice nepříjemná. Boží oko, které je zahaleno v černých mracích a pláče. 22 slz Božího oka je počet karet Velké arkány a značí, že se jedná o velkou zkoušku osudu. Je přímo osudovým varování, že scházíme ze správné cesty, protože  jsme podlehli něčemu nekalému, nějakému pokušení. Značí i zradu, podvod, klam, hamižnost, pýchu, faleš. Ďábel má vždy dvojí tvář: hezkou, když nás láká, a poté tu pravou zlou, když mu podlehneme. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že se v takové situaci ocitli a pak jsou překvapeni. Často se jedná o střet s naším vlastním svědomím, kdy je třeba si uvědomit, že ta nejlákavější cesta nemusí být cestou správnou a čestnou. Chaos myšlenek a zatemněný rozum.

 

Význam karty:

Řád versus chaos, boj mezi dobrem a zlem, pád, temná moc, zkoušky osudu.

 

 

16 – VĚŽ

Karta  je znázorněna bleskem z nebes, který zlomil srdce i lilii. Lilie pláče, srdce krvácí. Jedná se skutečně o zlom v životě, který je prudký a náhlý jako blesk. Osudová rána otřese námi v základech. Přinese zboření věže, kterou musíme nechat spadnout  a musíme začít stavět novou  na nových pevných základech. Jedná se o radikální životní změnu, která nás posune dále. V tomto se tato karta podobá kartě Smrt.

 

Význam karty:

Destrukce, vše zničeno, aby bylo dosaženo moudrosti

 

 

17 – HVĚZDA

Karta Hvězda je jednoznačně kartou šťastnou, která mění negativa na pozitiva. Je světlem v životě. Objevili jsme cestu duchovního rozvoje, cestu k větší seberealizaci. Tato karta je velice pozitivním ukazatelem vnitřní síly a duchovního vedení. Náš život se vyvíjí pod šťastnou hvězdou. Šťastné naplnění osudu je na cestě. Pomáhá ve všech směrech – uzdravení po nemoci, naplnění vztahu, prostě to, co chybí.

 

Význam karty:

Duchovní rozvoj, seberealizace, důvěra, prozřetelnost, posiluje naši osobnost.

 

 

18 – MĚSÍC

Tato karta se chová jako  Luna na obloze. Je směsicí všech kombinací: když přibývá (dorůstá) dodává energii, když ubývá tak ubírá energii. Je temná a tajemná, někdy až přátelsky vyhlížející. Je nestálá, zatajuje, ale je i jasnozřivá, osvobozuje. V kombinaci s příznivými kartami  předznamenává období pěkné, zamilované, citové, emocionální. V kombinaci s kartami nepříznivými varuje před komplikacemi.

Ve spojení s kartou Věž značí deprese a smutek.  

Ve spojení s kartou Poustevník, Spravedlnost nebo Mírnost značí dospění v sebepoznání.

 

Význam karty:

Jasnozřivost, nebezpečí, skryté síly, opatrnost, pád, osvobozuje od strachu.

 

 

19 – SLUNCE

Tato karta není nikdy negativní. Značí naději,  cestu k naplnění života, světlo, energii, vitalitu. Úspěch, bohatství, přátelství, srdečnost, seberealizace, aktivita. Pozor na pýchu, sobeckost, domýšlivost a dominantní chování. Nezapomínat v dobách blahobytu na skromnost a pokoru. Dává nové naděje jako karta Hvězda.

 

Význam karty:

Naplnění, radost, hojnost, užívání si života, tvořivost.

 

 

20 – POSLEDNÍ SOUD

Tato karta znamená odchod problémů odtroubením vyšší institucí-Andělem. Životní přeměna nastává proměnou vlastní osobnosti, změnou myšlení a postojů. Nastane obnova sil a naše snahy budou odměněny.

Ve spojení s kartou Spravedlnost dochází k Boží odplatě v náš prospěch. Ve spojení s kartami Smrt,  Věž, Kolo štěstí, nebo Vůz značí nevratné osudové změny, kdy budeme osvobozeni od problémů a bude nastartován náš vývoj.

 

Význam karty:

O krok dále na základě rozumu bez emocí. Rozum.

 

 21 – SVĚT