Karty velkých arkán

Výklad na 4 karty je velmi mnohostranný, může posloužit odpovědí na téměř jakoukoliv otázku.

Kříž

je velmi mnohostranný, může posloužit odpovědí na téměr jakoukoliv otázku.

 

1 – Situace, stav, problém

2 – To se nestane, to nečekejte ani v to nedoufejte, to nedělejte

3 – To se stane, to  znamená, to byste měli udělat

4 – Tam to povede, k tomu je to dobré, to je smysl toho všeho

  

Lze ho, ale použít i v případě, že nám v nějakém výkladu není zcela jasný význam nějaké karty. Pak se můžeme prostřednictvím tohoto výkladu zeptat: „Co znamená karta XXX v tom výkladu?“

1 – Situace, problém, o to běží

2 – To ona karta neznamená

3 – To ona karta znamená

4 – K tomu to je dobré, proto se to děje

Tento výklad často svádí k tomu, že se člověk začne ptát na významy jednotlivých karet nějakého výkladu buď jen tak pro kontrolu, anebo si chce usnadnit práci. Nebudete-li ale přistupovat k Tarotu poctivě, nebudou karty hovořit. Použijte ho opravdu jenom tehdy, když si nejste jisti.

   

Další možnost použití  je rada, jak postupovat v nějaké záležitosti. Výklad vás může vést krok za krokem.

Rozložte karty s otázkou:  

„Jaký má být můj příští krok v záležitosti XXX“

1 – Výchozí situace, tady se tazatel nachází nyní

2 – To teď,momentálně není důležité. Toho se nemusíte obávat ani v to doufat.

3 – Pouze toto je nyní důležité.

4 – Tam vás povede příští krok.

Jakmile nastane to, co naznačila karta 4, je načase opět vyložit karty!!!

Tento výklad je vhodný i pro záležitosti, které se hýbou velmi rychle. Vzdálenost mezi jednotlivými kroky tak mohou být nejen měsíce, ale klidně i dny. Jakmile tedy dojde k události, o které mluvila karta na pozici 4, klidně ihned vyložte a nenechte se odradit tím, že výklady mohou následovat i brzy po sobě.  

Kompas

jako ukazatel budoucnosti a pomoc při rozhodování .  

       

Tento výklad se používá, když chceme znát vývoj něčeho, např. jak se bude vyvíjet můj vtah, má finanční situace, jaká bude dovolená, jaké mám vyhlídky v práci….

Karty čteme:

 1 – O to se jedná, výchozí bod, současná situace

2 – Tak se to započne, tím začne změna, pohyb

3 – Reakce, ke které díky tomu dojde

4 – Kam to směřuje. Směr dalšího vývoje

Nebo:

1 – záměr, myšlenka, plán, cíl

2 a 3 – vlivy na průběh realizace

4 – konečný výsledek

   

Výklad na vývoj nějaké události můžete provádět s libovolným počtem karet seřazených do řady. Může se zdát, že čím větší počet karet, tím podrobnější sdělení, nebo sdělení sahající déle do budoucnosti. Může tomu tak být a nemusí. Když použijete menší počet karet, výklad je stručnější, jasnější a poskytuje nejzásadnější informace. Stejný výklad s mnoha, například se sedmi kartami je někdy nepřehlednější, rozporuplnější a objevují se vněm i méně podstatné věci nebo dokonce paradoxy, které znesnadňují jeho pochopení.  

Cíl

Tento výklad pomáhá určit cíl a cestu k němu.

   

Výklad vhodný pro situaci, kdy chceme něčeho dosáhnout a hledáme pro to vhodné prostředky.

 

1 – Můj cíl

2 – Jaké vlastnosti musím použít v zájmu dosažení cíle?

3 – Jaké chyby mi brání v dosažení cíle?

4 – Jak dosáhnu svého cíle?

  

Pokud nebudou karty v tomto výkladu mluvit srozumitelně zamyslete se nad tím, je-li váš cíl dobrý a eticky v pořádku. Pokud byste totiž po Tarotu chtěli pomoct v dosažení nějakého špatného, nekalého cíle, mohl by se zdráhat vám odpovědět a mohl by se snažit ukázat vám cestu, která by vás od tohoto nedobrého cíle odvedla správným směrem.

Krize

Hledání východiska z problémů…

     

Zajímavý výklad pro případ, že se necítíme dobře a chceme znát důvody tohoto stavu, popř. nová východiska z tohoto stavu.

1 – To ztroskotalo, to je ztraceno, to je ta krize

2 – To zůstane zachováno, to pomůže dál

3 – To je východisko

4 – To je zázemí a cíl